วันอังคาร, 05 มกราคม 2559 00:00

Bachelor Degree Program

   Bachelor Degree Program


              +
Architecture  
              + Industrial Design  
              + Graphic and Multimedia Design  
              + Metrology and Quality System  
              + Interior & Exhibition Design  
              + Computer Engineering  
              + Printing and Packaging Design  
              + Industrial Electrical Technology  
              + Electronics Technology  
              + Safety Technology and Occupational Health  
              + Industrial Management Technology  
              + Technology Computer Application in Architecture  
              + Facility Management  
              + Printing Technology  


               
09. 2017